Privacybeleid

Ingangsdatum: 02 mei 2018

1. Inleiding

 

Wij vinden open communicatie en transparantie belangrijk, zeker wanneer het over jouw persoonlijke gegevens gaat. Wanneer jij ons platform gebruikt verwerken wij persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die ons in staat stellen om jou als gebruiker te identificeren, of we dat nu doen of niet. Je bent niet verplicht om je informatie met ons te delen of om dit Privacybeleid te aanvaarden. Indien je het niet eens bent met dit Privacybeleid of je gegevens niet wil delen met Evenementenhub, gebruik dan onze website niet.

Wie zijn wij?

Deze website, wordt beheerd door:

Tvproductions

Met dit Privacybeleid willen we je informatie geven over de gegevens die we verzamelen, over de manier waarop we je persoonlijke gegevens verwerken en over je rechten als Gebruiker. Heb je toch nog vragen na het lezen van dit Privacybeleid? Contacteer ons dan via evenementenhub@gmail.com.

 

2. Hoe komen we aan je persoonlijke gegevens?

 

2.2. Via verschillende technische manieren

Op ons platform gebruiken we verschillende technische manieren om de ervaring van de gebruikers en de functionaliteit van ons platform te verbeteren. Door het gebruik van die technische bronnen verzamelen we deze gegevens:

 • Gegevens over gebruikte apparatuur, zoals gegevens over hardware en/of software.

 • Cookies en lokaal opgeslagen informatie: dit zijn kleine tekstbestandjes waarin je voorkeuren opgeslagen worden om het platform efficiënter te laten functioneren.

 • Aanmeldingsgegevens: alle gegevens over jouw aanmelding op ons platform. Bijvoorbeeld het IP-adres waarmee je aanmeldt en verschillende telecommunicatiegegevens.

Op basis van je IP-adres kan je locatie (bij benadering) aangeduid worden op een geografische kaart.

 

2.3. Via externe partners

Een Gebruiker kan op ons platform koppelingen maken met verschillende andere sociale netwerken. Deze koppelingen worden door de Gebruiker gemaakt. Dankzij de gegevens op deze sociale netwerken kunnen we ontbrekende informatie op jouw profiel aanvullen.

Ons platform biedt de mogelijkheid om je persoonlijke contacten uit te nodigen op ons platform. Op die manier kan je je netwerk uitbreiden. Als Gebruiker selecteer je de contacten die je wil uitnodigen op het platform. Wanneer je gebruik maakt van deze functie kan je een persoonlijke uitnodiging (gevolgd door één of meerdere herinneringen) sturen naar de mensen die je wil toevoegen aan je netwerk. We zorgen ervoor dat dit snel en automatisch kan. De gegevens die we hiervoor verzamelen worden enkel hiervoor gebruikt.

 

3. Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

 

We verzamelen je persoonlijke gegevens voor 1 overkoepelend doel: een veilige, optimale en aangepaste gebruikerservaring voor alle Gebruikers van ons platform. Hoe meer je ons platform gebruikt, hoe meer persoonlijke gegevens we zullen verwerken.

Onze unieke gebruikerservaring omvat het volgende:

 • De verbetering van de functionaliteit van ons platform door analyse en interpretatie van gebruikersstatistieken: We gebruiken graag nieuwe technieken om onze producten en diensten te verbeteren en te vernieuwen.

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, bugs en/of crimineel gedrag en inbreuken tegen onze gedragscode: Dit is noodzakelijk om een veilig en performant platform aan te bieden.

 • Algemeen ledenbeheer en uitvoering van onze betalende diensten. Hiermee bedoelen we eender welke actie die noodzakelijk is om onze dienstverlening naar gebruikers toe te verzekeren.

Gebruikers zijn niet verplicht om persoonlijke gegevens te delen op hun profiel, maar ze kunnen hiervoor kiezen. Persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt in functie van de hierboven vermelde doelstellingen. Tijdens de registratie gaat de Gebruiker expliciet akkoord met de verwerking van al zijn persoonlijke gegevens.

 

4. Worden mijn persoonlijke gegevens gedeeld met externe partijen?

 

Geen zorgen! Persoonlijke gegevens worden enkel in deze gevallen met externe partijen gedeeld:

4.1. Onze gespecialiseerde verwerkingspartners

We maken gebruik van verschillende technologieën en technieken om ervoor te zorgen dat ons platform en onze diensten correct functioneren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de producten en diensten van onze gespecialiseerde partners.

Gebruikers kunnen rekenen op deze garanties:

 • We selecteren onze partners na een strenge selectieprocedure en in overeenstemming met wettelijke vereisten.

 • We hebben duidelijke afspraken met onze gespecialiseerde partners over het functioneren van producten en diensten.

 • Maar vooral: onze gespecialiseerde partners kunnen jouw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden altijd geanonimiseerd voor ze verstuurd worden voor externe analyse.

4.2. Onze links met andere platformen

Ons platform bevat integraties met verschillende sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Google, Twitter.

Die integraties worden voorzien door de desbetreffende platformen. De aanbieder van het sociale netwerk in kwestie kan de verkregen persoonlijke gegevens gebruiken voor eigen verwerking. We verwijzen je graag naar het privacybeleid van die sociale netwerken voor meer informatie over hun verwerking van persoonlijke gegevens. Deze sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het voorzien van een aangepast niveau van bescherming bij het verwerken van persoonsgegevens.

 

4.3. Andere externe partijen

 

Bepaalde persoonlijke gegevens kunnen doorgestuurd worden naar andere externe partijen voor extra dienstverlening. Dergelijke extra dienstverlening wordt alleen opgestart op initiatief van de geïnformeerde en instemmende Gebruiker. De externe partij gebruikt de verkregen persoonlijke gegevens voor eigen verwerking nodig voor de extra dienstverlening. Voor meer informatie verwijzen we je naar het privacybeleid van de betreffende externe partij. We bevelen alleen externe partijen aan waarvan wij geloven dat ze een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor onze Gebruikers.

 

4.4. In het geval van fraude, crimineel misbruik of strafrechtelijke onderzoeken

 

Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijk voor ons platform. We zetten hier elke dag opnieuw op in. Wanneer informatie op een correcte en terechte manier opgevraagd wordt door een dienaar van de wet of een autoriteit met bevoegdheid gaan we hier altijd op in. We geven niet meer informatie dan gevraagd wordt of dan noodzakelijk is.

 

4.5. Verwerking van gegevens buiten de Europese Unie

 

Tv productions is een Europees bedrijf. Persoonlijke gegevens worden (in principe) alleen binnen Europees territorium verwerkt. Niettemin kunnen we niet volledig uitsluiten dat gegevens ook verwerkt worden in of doorgestuurd worden naar landen buiten de Europese Unie. In overeenstemming met het Europese Privacybeleid mogen persoonlijke gegevens alleen doorgestuurd worden naar landen met eenzelfde gepast veiligheidsniveau. Dit betreft opslagperiode, manier van opslaan, de aard van de gegevens en de precieze redenen voor verwerking. We garanderen dat gegevens niet verstuurd worden naar landen die onvoldoende veiligheid kunnen garanderen. Het delen van gegevens met de Verenigde Staten gebeurt op basis van een overeenkomst rond het delen van gegevens in overeenstemming met de standaardclausules van de Europese Commissie.

 

4.7. Samengevoegde en/of niet-persoonlijke gegevens

 

We kunnen door ons verzamelde niet-persoonlijke gegevens delen onder eender welke van de hierboven vermelde voorwaarden. We kunnen

deze gegevens ook met bedrijven binnen de tvproductions group en met derde partijen delen om gerichte advertenties op onze site en op sites of apps van externe partijen te ontwikkelen en aan te leveren, en om analyses en rapporten te maken van de advertenties die je ziet. We kunnen door ons verzamelde niet-persoonlijke gegevens combineren met extra niet-persoonlijke gegevens uit andere bronnen. We kunnen samengevoegde, niet-persoonlijke gegevens, of gehashte (dus niet leesbaar door mensen) persoonlijke gegevens delen met externe partijen, bijvoorbeeld adviseurs, adverteerders en investeerders, voor doeleinden die te maken hebben met algemene analyses, advertenties, marketing of andere zakelijke doeleinden. Bijvoorbeeld: we kunnen samenwerken met een data provider die technische gegevens over jou verzamelt (inclusief IP-adres en informatie over je browser of besturingssysteem), of een unieke cookie op je browser plaatsen of herkennen om ervoor te zorgen dat je aangepaste advertenties of content te zien kan krijgen. De cookies kunnen demografische gegevens of andere gegevens die jij vrijwillig aan ons bezorgde bevatten. Die cookies kunnen door ons enkel in gehashte (dus niet leesbaar door mensen) vorm worden gedeeld met een data provider.

 

5. Wat zijn mijn rechten?

 

We garanderen dat we alle persoonlijke gegevens op een eerlijke en wettelijke manier verwerken. Dit zijn onze garanties:

 • Je persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor de vermelde, wettelijke doelstellingen;

 • Het verwerken van persoonlijke gegevens gebeurt altijd op een voldoende, evenredige en niet-overdreven manier;

 • Je persoonlijke gegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De standaardtermijn is twaalf (12) maanden na het verwijderen van gegevens of profielen.

We hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van jouw persoonlijke gegevens te kunnen garanderen. Deze maatregelen zijn consistent met de aard van de persoonlijke gegevens en in overeenstemming met de ernst van het mogelijke risico.

Het risico op onvrijwillige of onbevoegde toegang, vernietiging, verlies, wijziging of eender welke andere onbevoegde verwerking van persoonlijke gegevens wordt tot een minimum beperkt. Dit is een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Elke Gebruiker heeft de volgende rechten:

 1. Het recht op verzet: Elke Gebruiker kan zich verzetten tegen het verwerken van persoonlijke gegevens wanneer er voldoende legitieme en ernstige redenen zijn. Wanneer de gegevens werden verzameld voor direct marketing doeleinden mag de Gebruiker zich op elk moment, kosteloos en zonder verdere moeite verzetten tegen de voorgestelde verwerking van persoonlijke gegevens.

  2. Recht op toegang: Elke Gebruiker heeft recht op toegang tot alle informatie betreffende de verwerking van zijn persoonlijke gegevens

  3. Recht op correcties en verwijdering: Elke Gebruiker kan op elk moment vragen om zijn persoonlijke gegevens te corrigeren of te         verwijderen. De Gebruiker moet zelf al het mogelijke hebben gedaan om zijn gegevens te corrigeren of te verwijderen. Verwijdering draait    vooral rond visibiliteit.

De Gebruiker kan deze rechten uitoefenen van zodra dit noodzakelijk lijkt. De Gebruiker kan zijn rechten uitoefenen via een mail met ontvangstbevestiging via evenementenhub@gmail.com. De Gebruiker moet op vraag altijd zijn identiteit kunnen bewijzen, bijvoorbeeld aan de hand van een identiteitskaart. Alle verzoeken worden binnen de vijfenveertig (45) werkdagen beantwoord.

Over dit Privacybeleid

 

Wanneer je je registreert aanvaard je expliciet dat je persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden.

De vooruitgang van de technologie is moeilijk te voorspellen. Daarom kunnen ook wij niet voorspellen hoe ons platform er in de toekomst zal uitzien. Je toestemming geldt daarom ook voor de verwerking van je persoonlijke gegevens via nieuwe technologieën en technieken die onder de originele doelstelling van dit platform vallen.

We hebben het recht om ons Privacybeleid te wijzigen. Elke wezenlijke wijziging zal gecommuniceerd worden via ons Privacybeleid. We raden onze Gebruikers aan om het Privacybeleid regelmatig te bekijken. Wijzigingen in ons Privacybeleid worden van kracht dertig (30) dagen nadat de wijzigingen doorgevoerd werden in het Privacybeleid.

In het geval van een acquisitie of verkoop van ons bedrijf worden alle rechten en verplichtingen uit dit Privacybeleid overgedragen naar de nieuwe eigenaar. Wanneer de nieuwe eigenaar zou beslissen om het Privacybeleid wezenlijk te veranderen zal hij de Gebruikers hiervan op de hoogte brengen.

Privacybeleid

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now